bệnh nhân lao phổi
câu, diễn đạt
1.はいびょうやみ 「肺病病み」 [PHẾ BỆNH BỆNH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỆNHビョウ、ヘイ
PHẾハイ