bệnh nhiễm trùng bọng đái
1.ぼうこうえん 「膀胱炎」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VIÊMエン