bệnh nhớ nhà
danh từ
1.かいきょうびょう 「懐郷病」 [HOÀI HƯƠNG BỆNH]​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bệnh nhớ nhà

1. Làm nguôi đi nỗi nhớ nhà
懐郷病を癒す

Kanji liên quan

BỆNHビョウ、ヘイ
HƯƠNGキョウ、ゴウ
HOÀIカイ、エ