bệnh nhũn não
câu, diễn đạt
1.のうなんかしょう 「脳軟化症」 [NÃO NHUYỄN HÓA CHỨNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NÃOノウ、ドウ
CHỨNGショウ
HÓAカ、ケ
NHUYỄNナン