bệnh phong tình
1.せいびょう 「性病」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỆNHビョウ、ヘイ
TÍNH,TÁNHセイ、ショウ