bệnh rét
1.ねつびょう 「熱病」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỆNHビョウ、ヘイ
NHIỆTネツ