bệnh sợ vùng núi cao
câu, diễn đạt
1.こうざんびょう 「高山病」 [CAO SƠN BỆNH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CAOコウ
BỆNHビョウ、ヘイ
SƠN,SANサン、セン