bệnh sốt phát ban
câu, diễn đạt
1.チフス​​

Thảo luận, đóng góp