bệnh sưng lên
câu, diễn đạt
1.しゅよう 「腫瘍」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DƯƠNGヨウ
THŨNGシュ、ショウ