bệnh sưng quai bị
1.じかせんえん 「耳下腺炎」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VIÊMエン
HẠカ、ゲ
NHĨ
TUYẾNセン