bệnh suy nhược
1.すいじゃく 「衰弱」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SUYスイ
NHƯỢCジャク