bệnh tăng nhãn áp
câu, diễn đạt
1.あおそこひ 「青内障」 [THANH NỘI CHƯỚNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NỘIナイ、ダイ
THANHセイ、ショウ
CHƯỚNGショウ