bệnh than
1.くろほ 「黒穂」 [HẮC TUỆ]​​
2.くろほびょう 「黒穂病」 [HẮC TUỆ BỆNH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỆNHビョウ、ヘイ
HẮCコク
TUỆスイ