bệnh thích phô trương
câu, diễn đạt
1.ろしゅつしょう 「露出症」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XUẤTシュツ、スイ
CHỨNGショウ
LỘロ、ロウ