bệnh thiếu hồng huyết cầu trong máu
1.ひんけつしょう 「貧血症」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HUYẾTケツ
BẦNヒン、ビン
CHỨNGショウ