bệnh thương hàn
câu, diễn đạt
1.ちょうチフス 「腸チフス」 [TRƯỜNG]​​
2.チフス​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRƯỜNG,TRÀNGチョウ