bệnh tim
1.しんぞうびょう 「心臓病」 [TÂM TẠNG BỆNH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÂMシン
BỆNHビョウ、ヘイ
TẠNGゾウ