bệnh trĩ
1.じ 「痔」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bệnh trĩ

1. Chuẩn đoán bệnh trĩ bằng cách kiểm tra hậu môn và trực tràng
肛門と直腸を観察することによって痔核を診断する
2. Tôi không muốn nghĩ rằng anh ta lại bị bệnh trĩ
彼が痔になったなんて考えたくない。

Kanji liên quan

TRĨヂ、ジ