bệnh trĩ chảy máu
câu, diễn đạt
1.きれじ 「切れ痔」 [THIẾT TRĨ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIẾTセツ、サイ
TRĨヂ、ジ