bệnh trúng phong não
câu, diễn đạt
1.のういっけつ 「脳溢血」 [NÃO ? HUYẾT]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HUYẾTケツ
NÃOノウ、ドウ