bệnh tự kỷ
câu, diễn đạt
1.じへいしょう 「自閉症」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHỨNGショウ
TỰジ、シ
BẾヘイ