bệnh tương tư
câu, diễn đạt
1.こいわずらい 「恋煩い」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LUYẾNレン
PHIỀNハン、ボン