bệnh ung thư
1.がん 「癌」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHAMガン