bệnh ung thư huyết hầu
1.こうとうがん 「喉頭癌」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẦUトウ、ズ、ト
HẦUコウ
NHAMガン