bệnh ung thư ruột già
1.だいちょうがん 「大腸癌」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẠIダイ、タイ
TRƯỜNG,TRÀNGチョウ
NHAMガン