bệnh ung thư thận
1.じんぞうがん 「腎臓癌」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THẬNジン
TẠNGゾウ
NHAMガン