bệnh viêm gan
1.かんえん 「肝炎」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VIÊMエン
CANカン