béo ngậy
tính từ
1.あぶらっこい 「脂濃い」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHI
NỒNG,NÙNGノウ