béo phệ
tính từ
1.だぶだぶ​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ béo phệ

1. béo phệ
贅肉が〜している