béo ra
động từ
1.ひいく 「肥育する」 [PHÌ DỤC]​​
tính từ
2.ひまん 「肥満する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MÃNマン、バン
PHÌ
DỤCイク