béo tốt
tính từ
1.ひだい 「肥大する」​​
2.けんこうな 「健康な」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHANGコウ
PHÌ
ĐẠIダイ、タイ
KIỆNケン