béo tròn
1.まるまる 「丸まる」​​
tính từ
2.ころころ​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ béo tròn

1. đứa bé béo tròn
〜とした赤ん坊
2. con chó béo tròn
〜(と)した犬

Kanji liên quan

HOÀNガン