béo tròn
tính từ
1.ころころ​​
2.まるまる 「丸まる」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ béo tròn

1. con chó béo tròn
〜(と)した犬
2. đứa bé béo tròn
〜とした赤ん坊

Kanji liên quan

HOÀNガン