bếp điện
1.でんきこんろ 「電気コンロ」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐIỆNデン
KHÍキ、ケ