bếp nấu xách tay
câu, diễn đạt
1.こんろ 「焜炉」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỖN,CÔNコン、ゴン