bếp nướng thức ăn
câu, diễn đạt
1.レンジ​​

Thảo luận, đóng góp