bêu xấu
1.たんしょを 「短所を」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SỞショ
ĐOẢNタン