bí bách
tính từ
1.せまる 「迫る」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bí bách

1. bí bách tiền nợ
返金を迫る

Kanji liên quan

BÁCHハク