bi bàn tính
câu, diễn đạt
1.けた 「桁」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HÀNH,HÀNGコウ