bị bắt giữ
1.こうりゅう 「拘留」​​
2.りゅうち 「留置」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LƯUリュウ、ル
TRÍ
CÂU,CÙコウ