bị bỏ lại
động từ
1.あまる 「余る」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bị bỏ lại

1. bánh kẹo bị bỏ lại rất nhiều
お菓子がたくさん余った

Kanji liên quan