bị cảm
1.ふうじゃ 「風邪」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHONGフウ、フ
ジャ