bị cầm tù
1.みがらこうそく 「身柄拘束」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CÂU,CÙコウ
BÍNHヘイ
THÚCソク
THÂNシン