bị cáo
1.ひこくにん 「被告人」​​
danh từ
2.ひこく 「被告」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CÁOコク
NHÂNジン、ニン
BỊ