bị câu lưu
1.こうりゅう 「拘留」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LƯUリュウ、ル
CÂU,CÙコウ