bị cháy đen
câu, diễn đạt
1.こがれる 「焦がれる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TIÊUショウ