bị chết đuối
động từ
1.おぼれる 「溺れる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NỊCHデキ、ジョウ、ニョウ