bị chọc tức
danh từ
1.ちゅうっぱら 「中腹」 [TRUNG PHÚC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRUNGチュウ
PHÚC,PHỤCフク