bị đá
động từ
1.ふられる 「振られる」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bị đá

1. Tôi bị cô ấy đá mất rồi.
彼女に振られちゃった。

Kanji liên quan

CHẤNシン