bí đại diện
1.べんぴ 「便秘」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TIỆNベン、ビン