bị diệt vong
động từ
1.ほろびる 「滅びる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DIỆTメツ